دوره و شماره: دوره 8، شماره 21، اسفند 1400، صفحه 7-270 
بررسی گرایش به مهدویت در جنبش کیسانیه

صفحه 115-136

الیسا عباسی؛ مهدی انصاری؛ محبوبه شرفی


ارزیابی انگاره تقدم متکلمان معتزلی بر امامیه در آینه فهارس و مقالات‌نگاری‌های کهن

صفحه 181-200

هادی فراهانی نسب؛ محمد غفوری نژاد؛ محمدرضا جباری؛ حمیدرضا شریعتمداری


کژکارکردهای شعائر مذهبی در حوزه اجتماعی عصر قاجار

صفحه 201-222

حسین حمزه؛ علی آقانوری؛ حسن زندیه؛ مهراب صادق‌نیا


مناسبات جریان‌های شیعی معاصر در کشور کویت با حکومت و سایر مسلمانان

صفحه 223-246

مجید کیانی‌نژاد؛ سید ابوالحسن نواب؛ محمد جاودان؛ محمدرضا دهشیری