داوران

نام

نام خانوادگی

سمت / سازمان

محمد

اسعدی

 گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قم

سید حسن

اسلامی اردکانی

استاد تمام دانشگاه ادیان و مذاهب

علیرضا

اشتری تفرشی

دانشیار دانشگاه تربیت معلم، گروه تاریخ، تهران، ایران

علی

الماسی

دانشکده مطالعات زنان، دانشگاه ادیان قم ایران

علی

اله بداشتی

استاد دانشگاه قم گروه فلسفه و کلام

حسین

الهی نژاد

دانشیار علوم و فرهنگ اسلامی

سید جواد

امام جمعه زاده

دانشیار دانشگاه اصفهان

علی

آقانوری

دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب

محمدرضا

بارانی

استادیار و عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه الزهرا(س)

اکبر

باقری

 

استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب

احمد

بهشتی مهر

گروه شیعه‌شناسی، دانشکده الاهیات دانشگاه قم

محمد علی

تجری

دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه قم، علوم قرآن و حدیث

محمد

جاودان

استادیار گروه شیعه‌شناسی، دانشگاه ادیان و مذاهب قم

محمدرضا

جباران

استادیار گروه اخلاق پژوهشکده نظام‌های اسلامی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

محمدرضا

جباری

موسسه امام خمینی(ره)

سیدحمید

جزائری

مدیر گروه قران و علوم

مصطفی

جعفرطیاری

استادیار گروه شیعه‌شناسی، دانشگاه ادیان و مذاهب قم

سید لطف الله

جلالی

استادیار

حسین

جوادی نیا

مدرسی معارف اسلامی/پیام نور/قم

قاسم

جوادی(صفری)

دانشیار جامعه المصطفی العالمیه

حسین

جوان آراسته

دانشیار گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

حمید

حاج امینی نجف آبادی

دانشگاه ادیان

سیدمحمد

حسینی

دکتری مطالعات تاریخ تشیع اثنا‌عشری

حسین

حسینیان مقدم

دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

سیدعلی

حسینی‌زاده خضرآباد

استادیار دانشکده شیعه شناسی

اعظم

خوش صورت موفق

استادیار دانشگاه ادیان ومذاهب

منصور

داداش نژاد

دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

میثم

دوست محمدی

طلبه حوزه علمیه قم

دانشجوی دانشگاه تهران

عسگر

دیرباز

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

عضو هیأت علمی - رئیس دانشگاه قم

علی

راد

دانشیار دانشگاه تهران

عزالدین

رضا نژاد

دانشیار

محمدجعفر

رضایی

استادیار

محسن

رفعت

استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه حضرت معصومه(س)

محمدجواد

رودگر

دانشیار گروه عرفان پژوهشکده حکمت و دین پژوهی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مصطفی

سلطانی

استادیار

محمد

سوری

گروه فلسفه، پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران.

محمدتقی

شاکر

استادیار پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(سلام الله علیه)

حمیدرضا

شریعتمداری

 دانشکده فلسفه دانشگاه ادیان و مذاهب

مهراب

صادق نیا

استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب قم

سید محمد حسن

صالح

دکتری ادیان و عرفان مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره

نعمت‌الله

صفری فروشانی

استاد جامعة المصطفی العالمیة

سیدحسن

طالقانی

مدیر گروه مطالعات موضوعی / پژوهشکده کلام اهلبیت(ع) /پژوهشگاه قران و حدیث

اسحاق

طاهری

استاد تمام دانشکده شهید محلاتی

یحیی

عبداللهی

طلبه حوزه علمیه قم

امیربهرام

عرب احمدی

دانشگاه تهران دانشکده مطالعات جهان

سید مهدی

علیزاده موسوی

 پژوهشکده حج و زیارت، رئیس پژوهشکده حج و زیارت

محمد مهدی

علیمردی

هیات علمی دانشگاه ادیان و مذاهب

محمد

غفوری نژاد

دانشیار گروه شیعه شناسی و رئیس واحد دانشگاه ادیان و مذاهب در مشهد

احمد

غلامعلی

استادیار دانشگاه قران و حدیث

سیدمحسن

فتاحی

استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب

سیدمرتضی

فتاحی

علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

محسن

فتاحی اردکانی

استادیار دانشگاه فرهنگیان

مهدی

فرمانیان

دانشیار گروه مذاهب کلامی دانشگاه ادیان و مذاهب

علی

فضلی

عضو هیت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

حامد

فیاضی

دانشگاه ادیان و مذاهب

حسین

قاضی خانی

استادیار پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت(ع) پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

الله کرم

کرمی پور

عضو هیأت علمی / دانشکده ادیان

محمد

کیوانفر

مدیر گروه فلسفه و کلام دانشگاه ادیان

جواد

لطفی

دانشگاه ادیان و مذاهب

مهدی

لکزایی

عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب

محمد علی

مجد فقیهی

استادیار دانشگاه معارف اسلامی

محمدحسن

محمدی مظفر

استادیار گروه شیعه‌شناسی، دانشگاه ادیان و مذاهب قم

محمدرضا

مصطفی پور

استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب

حمیدرضا

مطهری

استادیار پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت(ع) ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم

محمدرضا

ملانوری

دانشجوی دکتری دانشگاه ادیان و مذاهب

حمید

ملک مکان

استادیار/ دانشگاه تهران

محمد(جلال الدین)

ملکی

استادیار گروه تصوف و عرفان دانشگاه ادیان و مذاهب

سیدعلی

موسوی نژاد

استادیار گروه شیعه‌شناسی، دانشگاه ادیان و مذاهب قم

محمد

مولوی

دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی ره قزوین

حامد

ناجی

استاد دانشگاه ادیان ومذاهب

محمدحسن

نادم

مدیرگروه شیعه‌شناسی و استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب

محمد جواد

نجفی

دانشگاه قم ، عضو گروه علوم قرآنی و حدیث

سیدابوالحسن

نواب

دانشیار گروه مذاهب فقهی

ابراهیم

نوئی

استادیارگروه مدرسی معارف اسلامی دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی

علی‌اکبر

نیکزاد

دانشجوی دکتری تاریخ تشیع، دانشگاه ادیان و مذاهب قم

سیدعلیرضا

واسعی

دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

شهاب الدین

وحیدی مهرجردی

دانشیار دانشگاه میبد

سیدجواد

ورعی

مدرس حوزه و دانشیار گروه فقه و حقوق، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

محمدرضا

هدایت پناه

دانشیار گروه تاریه پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

محمدهادی

یوسفی غروی

استاد و پژوهشگر تاریخ اسلام