درباره نشریه

 

 عنوان نشریه

 شیعه پژوهی

 صاحب امتیاز

دانشگاه ادیان و مذاهب

شاپای الکترونیکی

شاپای چاپی

2538-4538

2423-4125

 

 زبان نشریه

فارسی (عنوان، چکیده، کلیدواژه‌ها، منابع و مشخصات نویسندگان به زبان انگلیسی نیز درج می شود)

 نظم انتشار

دوفصلنامه

 کشور – شهر محل انتشار نشریه

ایران - قم

 سال آغاز انتشار نشریه

1393

حوزه تخصصی

شیعه پژوهی

 وضعیت دسترسی آزاد به نشریه

 دسترسی به همه مقالات این نشریه آزاد و رایگان است.

 

 

هزینه انتشار مقاله

دارد

نوع داوری

دوسو ناشناس

حداکثر درصد مشابهت مورد قبول

در صورتی که مقاله در سامانه همانندجو بیش از  10 درصد مشابهت داشته باشد از فرایند داوری خارج خواهد شد.

 قالب مقالات

 PDF

  الگوی استناددهی

APA

 رتبه علمی

بر اساس ابلاغیه شماره 9428 مورخ 1395/11/13 شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی (کمیسیون نشریات علمی حوزه)، نشریه شیعه‌پژوهی دارای درجه علمی پژوهشی است.

 نرم افزار بررسی مشابهت یابی و سرقت علمی در مرحله ارزیابی

سمیم نور