نظم انتشار

دوفصلنامه

میانگین زمان داوری

 3 ماه

سیاست داوری

دوسو ناشناس

درصد پذیرش

 13% در سال 1400

زبان نشریه

فارسی (+ چکیده انگلیسی)

نوع دسترسی

رایگان(تمام متن)

هزینه انتشار مقاله

دارد

صدور گواهی پذیرش

الکترونیکی

نرم افزار مشابهت‌یاب

سمیم نور

نوع مقالات

 پژوهشی

میانگین اولین اقدام بعد از ارسال مقاله توسط نویسنده

2 روز

شماره جاری: دوره 9، شماره 23، اسفند 1401 

مقاله پژوهشی

بررسی دیدگاه ابوالفضل برقعی درباره علم غیب امام از منظر آیات و روایات

صفحه 5-25

مجید کیانی نژاد؛ محمدحسن نادم؛ اکبر باقری


نظریه هم‌فرهنگی: مطالعه مناسبات گروه هم‌فرهنگ شیعیان در امارات متحده عربی

صفحه 51-75

سیدعلی امامزاده شوشتری؛ سید ابوالحسن نواب؛ حمیدرضا شریعتمداری


نظریه نفی صفات در مدرسه کلامی اصفهان

صفحه 275-299

محسن زارع پور؛ رضا برنجکار؛ امداد توران


ابر واژگان