نظم انتشار

دوفصلنامه

میانگین زمان داوری

 3 ماه

سیاست داوری

دوسو ناشناس

درصد پذیرش

 13% در سال 1400

زبان نشریه

فارسی (+ چکیده انگلیسی)

نوع دسترسی

رایگان(تمام متن)

هزینه انتشار مقاله

دارد

صدور گواهی پذیرش

الکترونیکی

نرم افزار مشابهت‌یاب

سمیم نور

نوع مقالات

 پژوهشی

میانگین اولین اقدام بعد از ارسال مقاله توسط نویسنده

2 روز

شماره جاری: دوره 10، شماره 25، اسفند 1402، صفحه 7-202 

مقاله پژوهشی

بررسی و نقد دیدگاه مخالفان قیام عاشورا در اهل‌سنت

صفحه 7-42

سید جعفر مسئله گو؛ مهدی فرمانیان؛ مصطفی جعفرطیاری دهاقانی


بررسی و نقد جایگاه معجزه و کرامات در کتاب موسوعة التاریخ الاسلامی

صفحه 93-118

سید حسین خادمیان نوش آبادی؛ سید اکبر موسوی تنیانی؛ محمد زارع بوشهری؛ علی آقانوری


کارکردهاى اجتماعى نهادهای دینی در آلمان (مطالعه موردی مراکز اسلامی هامبورگ)

صفحه 151-202

سید محسن آل‌بتول؛ باقر طالبی دارابی؛ الله کرم کرمی پور؛ محمدهادی مفتح


ابر واژگان