نظم انتشار

دوفصلنامه

میانگین زمان داوری

 3 ماه

سیاست داوری

دوسو ناشناس

درصد پذیرش

 13% در سال 1400

زبان نشریه

فارسی (+ چکیده انگلیسی)

نوع دسترسی

رایگان(تمام متن)

هزینه انتشار مقاله

دارد

صدور گواهی پذیرش

الکترونیکی

نرم افزار مشابهت‌یاب

سمیم نور

نوع مقالات

 پژوهشی

میانگین اولین اقدام بعد از ارسال مقاله توسط نویسنده

2 روز

شماره جاری: دوره 8، شماره 22، شهریور 1401، صفحه 7-308 

بررسی روش‌شناسانه تاریخ‌نگاری فرهاد دفتری درباره اسماعیلیه

صفحه 205-228

فریبا عباس پور؛ محمد جاودان؛ حمید رضا شریعتمداری


ابر واژگان