نظم انتشار

دوفصلنامه

میانگین زمان داوری

 3 ماه

سیاست داوری

دوسو ناشناس

درصد پذیرش

 15% در سال 99

زبان نشریه

فارسی (+ چکیده انگلیسی)

نوع دسترسی

رایگان(تمام متن)

هزینه انتشار مقاله

دارد

صدور گواهی پذیرش

الکترونیکی

نرم افزار مشابهت‌یاب

سمیم نور

نوع مقالات

 پژوهشی

میانگین اولین اقدام بعد از ارسال مقاله توسط نویسنده

2 روز

شماره جاری: دوره 7، شماره 20، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-338 

مقاله پژوهشی

1. بررسی تطبیقی حقیقت مجازات اخروی از دیدگاه صدرالدین شیرازی و جعفر سبحانی

صفحه 7-20

هادی معمار کوچه‌باغ؛ جمال بابالیان؛ رحمن بوالحسنی؛ سید مرتضی علیانسب


2. جستاری در دشواری‌های فرهنگی پیش‌ روی شیعیان معاصر مصر

صفحه 21-42

عبدالمجید حکیم الهی؛ سید ابوالحسن نواب؛ محمدحسن نادم


5. جایگاه پیامبر و امام: بررسی تطبیقی دیدگاه سید مرتضی و حمیدالدین کرمانی

صفحه 99-124

محمد ابراهیم پیشنمازی؛ حمید رضا شریعتمداری؛ محمد جاودان


6. آیین‌های عاشورایی در دوره سلجوقی: زمینه‌ها و فرصت‌های مانایی

صفحه 125-166

مهتاب شورمیج؛ محمد شورمیج؛ منصور داداش نژاد؛ علی آقانوری


ابر واژگان