دوره و شماره: دوره 7، شماره 19، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-167 

مقاله پژوهشی

1. تعریف‌پذیری وجود خدا از منظر ابن‌سینا، سهروردی و ملاصدرا

صفحه 7-33

سید وحید کاشانی؛ عسکری سلیمانی امیری


5. واکاوی کتمان سرّ در آموزه‌های اهل بیت (ع) و پیامدهای هتک و اذاعه آن

صفحه 119-142

مریم اسماعیلی؛ علی موحدیان عطار؛ محمد حسین ایراندوست؛ محمد غفوری نژاد


6. قرّاء شیعی در میان قاریان چهارده‌گانه و گونه‌شناسی تشیع آنان

صفحه 143-165

مجید ابراهیمیان کپورچال؛ محمد جاودان؛ محمدحسن محمدی مظفر