کلیدواژه‌ها = تشیع
تعداد مقالات: 14
1. واکاوی پیوندهای تشیع و تصوف: بررسی رویارویی قاضی نورالله شوشتری با عبدالرحمن جامی

دوره 6، شماره 17، پاییز و زمستان 1398، صفحه 196-222

سجاد واعظی منفرد؛ سید محمد راستگوفر؛ محمد نصیری؛ محبعلی آبسالان


2. نقد شاخص‌های ارتباط میان تشیع و تصوف از دیدگاه محمد عابد الجابری

دوره 6، شماره 17، پاییز و زمستان 1398، صفحه 162-193

سید محمد علی نوری؛ نعمت‌الله صفری فروشانی؛ محمد جاودان


4. تأثیر سنت‌های عاشورایی حاکمان در گسترش تشیع در ایران (656-907 ق)

دوره 5، شماره 15، پاییز و زمستان 1397، صفحه 5-26

محمد علی رحیمی ثابت؛ محسن الویری؛ علیرضا ابطحی


6. بروز و ظهور باورهای شیعی در سیاست مذهبی شاه طهماسب اول صفوی

دوره 4، شماره 13، زمستان 1396، صفحه 121-145

سعید نجفی نژاد؛ ناصر جدیدی؛ محمد کریم یوسف جمالی


9. جستاری در تاریخ و ادوار فقه سیاسی شیعه

دوره 2، شماره 7، تابستان 1395، صفحه 125-147

سیدجواد ورعی


10. تشیع و تاریخ اجتماعی ایرانیان در عصر صفوی

دوره 2، شماره 6، بهار 1395، صفحه 125-150

علی‌اکبرعلی اکبر نیکزاد؛ حسین حمزه


11. گرایش مدنیان به امام علی (ع) با بهره‌گیری از راویان مدنی

دوره 1، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 31-57

مهدی نورمحمدی؛ مصطفی صادقی


12. همگونی تصوف با تشیع و کارکردهای اجتماعی و سیاسی آن در مازندران (760-795 ه‍ .ق.)

دوره 1، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 117-140

سیدمحمد حسینی؛ علی آقانوری


13. جایگاه تشیع در قلمرو حکومت ممالیک

دوره 1، شماره 2، بهار 1394، صفحه 133-149

محمد قزوینی ‌نظم‌آبادی؛ عبدالله رحیمی


14. چگونگی و عوامل تغییر رویکرد صفویه از تصوف به تشیع

دوره 1، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 109-133

علی آقانوری؛ محسن فتاحی اردکانی