کلیدواژه‌ها = تشیع
تعداد مقالات: 12
2. تأثیر سنت‌های عاشورایی حاکمان در گسترش تشیع در ایران (656-907 ق)

دوره 5، شماره 15، پاییز و زمستان 1397، صفحه 5-26

محمد علی رحیمی ثابت؛ محسن الویری؛ علیرضا ابطحی


4. بروز و ظهور باورهای شیعی در سیاست مذهبی شاه طهماسب اول صفوی

دوره 4، شماره 13، زمستان 1396، صفحه 121-145

سعید نجفی نژاد؛ ناصر جدیدی؛ محمد کریم یوسف جمالی


7. جستاری در تاریخ و ادوار فقه سیاسی شیعه

دوره 2، شماره 7، تابستان 1395، صفحه 125-147

سیدجواد ورعی


8. تشیع و تاریخ اجتماعی ایرانیان در عصر صفوی

دوره 2، شماره 6، بهار 1395، صفحه 125-150

علی‌اکبرعلی اکبر نیکزاد؛ حسین حمزه


9. گرایش مدنیان به امام علی (ع) با بهره‌گیری از راویان مدنی

دوره 1، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 31-57

مهدی نورمحمدی؛ مصطفی صادقی


10. همگونی تصوف با تشیع و کارکردهای اجتماعی و سیاسی آن در مازندران (760-795 ه‍ .ق.)

دوره 1، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 117-140

سیدمحمد حسینی؛ علی آقانوری


11. جایگاه تشیع در قلمرو حکومت ممالیک

دوره 1، شماره 2، بهار 1394، صفحه 133-149

محمد قزوینی ‌نظم‌آبادی؛ عبدالله رحیمی


12. چگونگی و عوامل تغییر رویکرد صفویه از تصوف به تشیع

دوره 1، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 109-133

علی آقانوری؛ محسن فتاحی اردکانی