مقالات نشریه شیعه پژوهی در نمایه های زیر قابل دسترس است.

عنوان پایگاه

وضعیت

لینک

ISC

نمایه شده

 Link

MagIran

نمایه شده

Link

 NoorMags

نمایه شده 

Link

آرشیو ملی دیجیتال نشریات ایران

      نمایه شده

Link

شماره جاری: دوره 5، شماره 16، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-212 

مقاله پژوهشی

1. وجودشناختی صفات الهی از منظر متکلمان مدرسه بغداد

صفحه 5-29

عبدالهادی اعتصامی؛ رضا برنجکار؛ محمدجعفر رضایی


6. بازخوانی شخصیت یزید بن‏ حصین

صفحه 131-153

ابراهیم صالحی حاجی آبادی؛ رضا رمضانی؛ محمد علی صالحی حاجی آبادی


ابر واژگان