بر اساس ابلاغیه شماره 9428 مورخ 13/11/1395 شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی (کمیسیون نشریات علمی حوزه)، نشریه شیعه‌پژوهی دارای درجه علمی پژوهشی است.

لطفاً قبل از ارسال مقاله خود به موارد زیر توجه کنید:

 1- پیش از ارسال مقاله خود، بخش راهنمای نویسندگان را به طور کامل مطالعه فرمایید و تعهدنامه اصالت مقاله را نیز طبق متن مندرج در این بخش تنظیم نموده و فایل تصویر تعهد نامه را جهت ارسال آماده نمایید.

 2- سپس، از منوی "ورود به سامانه" گزینه "ثبت نام در سامانه" را انتخاب و تکمیل فرمایید.  نام کاربری و رمز ورود به ایمیل شما ارسال می‌شود.

 3- با نام کاربری و رمز ورود ارسال شده، مجدداً به سامانه وارد شده و صفحه شخصی خود را باز کنید.

 4- از طریق گزینه "نویسنده"، گزینه "ارسال مقاله جدید" را انتخاب و مراحل ارسال مقاله را کامل کنید. در ضمن، لطفاً نام و مشخصات نویسندگان در فایل مقاله درج نشود.

   .جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید از ساعت 11/30 تا 14 با شماره 02532802610 داخلی 468 تماس حاصل فرمایید

شماره جاری: دوره 5، شماره 15، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-144 

مقاله پژوهشی

1. تأثیر سنت‌های عاشورایی حاکمان در گسترش تشیع در ایران (656-907 ق)

صفحه 5-26

محمد علی رحیمی ثابت؛ محسن الویری؛ علیرضا ابطحی


2. تحلیل محتوای مناظرات توحیدی امام صادق(ع) با ابن‌ابی‌العوجاء

صفحه 27-53

فرشته معتمد لنگرودی؛ بی بی سادات رضی بهابادی؛ محمد جانی پور