دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، اسفند 1394، صفحه 1-143 
تبیین حضور کم‌رنگ وکلای قم در عرصه نقل روایات

صفحه 73-88

سیدابراهیم موسوی؛ سید جمال الدین موسوی