کلیدواژه‌ها = امامیه
مناسبات سیاسی‌اجتماعی امامیه و زیدیه در عصر حضور امامان

دوره 8، شماره 22، شهریور 1401، صفحه 57-83

سید محمد مهدی زیدی؛ علی امیرخانی


ارزیابی انگاره تقدم متکلمان معتزلی بر امامیه در آینه فهارس و مقالات‌نگاری‌های کهن

دوره 8، شماره 21، اسفند 1400، صفحه 181-200

هادی فراهانی نسب؛ محمد غفوری نژاد؛ محمدرضا جباری؛ حمیدرضا شریعتمداری


جایگاه پیامبر و امام: بررسی تطبیقی دیدگاه سید مرتضی و حمیدالدین کرمانی

دوره 7، شماره 20، شهریور 1400، صفحه 99-124

محمد ابراهیم پیشنمازی؛ حمید رضا شریعتمداری؛ محمد جاودان