کلیدواژه‌ها = روایات عاشورایی
تعداد مقالات: 4
1. بازخوانی و نقد روایت‌انگاره‌های طریحی در المنتخب

دوره 7، شماره 20، بهار و تابستان 1400، صفحه 193-228

محسن رفعت


2. بررسی و نقد روایت‌انگاره‌ها و گزاره‌های متفرد عاشورایی در روضة الشهداء کاشفی

دوره 6، شماره 17، پاییز و زمستان 1398، صفحه 276-320

محسن رفعت؛ علی اکبر فراتی؛ وحید شریفی گرم دره


3. روایات عاشورایی کامل‌ الزیارات در بوته نقد

دوره 3، شماره 12، پاییز 1396، صفحه 107-140

محسن رفعت؛ محمدکاظم رحمان ستایش؛ مریم السادات حجازی


4. روایات عاشورایی مقتل شیخ صدوق در میزان نقد

دوره 3، شماره 10، بهار و تابستان 1396، صفحه 113-142

محسن رفعت