کلیدواژه‌ها = اهل حق
جریان‌های نوظهور آیین یارسان (اهل حق): خوانشی انتقادی

دوره 8، شماره 21، اسفند 1400، صفحه 247-270

جواد لطفی؛ مصطفی سلطانی


آیین اهل حق و رابطه آن با آیین مهر پرستی

دوره 5، شماره 16، شهریور 1398، صفحه 173-196

سیدحسن قریشی کرین؛ هادی استهری