نویسنده = سید ابوالحسن نواب
مناسبات جریان‌های شیعی معاصر در کشور کویت با حکومت و سایر مسلمانان

دوره 8، شماره 21، اسفند 1400، صفحه 223-246

مجید کیانی‌نژاد؛ سید ابوالحسن نواب؛ محمد جاودان؛ محمدرضا دهشیری