زیدیان ناصری و مسئله امامت بر اساس کتاب الإبانه و زوائد آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس کتابداری

2 استادیار گروه شیعه‌شناسی، دانشگاه ادیان و مذاهب قم

چکیده

یکی از مهم‌ترین مسائل کلامی شیعه که گفتمان آن در فرقه‌های مختلف، با تفاوت‌های بسیاری مطرح گردیده، مسئله امامت است. جایگاه امام در برخی فرقه‌های شیعه غالیانه و در برخی دیگر همراه با تقصیر و فروکاستن شأن و منزلت امام بیان شده است. در نوشتار پیش‌رو، چگونگی رویکرد زیدیان شمال ایران به ویژه ناصر کبیر به مسئله امامت بررسی گردیده و در موضوعاتی چون: تعریف امام، ضرورت وجود امام با تأکید بر دلایل نقلی، راه‌های شناخت امام ( نصّ و دعوت)، تفاوت امامان منصوص و امامان دعوت، شرایط و وظایف امامان دعوت، مسئله مهم امامت مفضول، احکام مربوط به وجود دو امام در یک زمان، بررسی گردیده است. بررسی گفتمان امامت موجود در نسخه‌های الإبانه و اشاره به اختلافات و ابهامات موجود در گفتمان امامت ناصر کبیر و پیروان مذهب فقهی وی از یافته‌های این پژوهش می‌باشد.

محور و منبع اصلی مطالب این مقاله، نسخه‌های خطی الإبانة و حواشی و زوائد موجود در آنها بوده است.

کتاب الإبانة نوشته ابوجعفر محمد بن یعقوب هوسمی(م455ق) از دانشمندان برجسته زیدی ایران و در برگیرنده فتاوای حسن بن علی مشهور به ناصرالحق(م304ق) و برخی رویکردهای کلامی وی در مسئله امامت از جمله تصریح به امامت و افضلیت زید است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

“Sources and Methodology of Nasiri Zaidiyyah’s

نویسندگان [English]

  • محمد علی صالحی 1
  • .. .. 2
1 کارشناس کتابداری
2 Assistant professor at University of Religions and Denominations
چکیده [English]

discourse in beliefs and Fiqh. The three branches of belief of Jarudiyah, Sulaimaniyah and Batriyah have been recorded for Zaydiyya in the books of sects and denominations. From Jaroudieh, two branches of Fiqh of Ghasemiyeh and Nasiriyah called two jurists with Zaidi thought and discourse maker, namely Qasim ibn Ibrahim Rasi (d. 246 AH) and Hassan ibn Ali, known as Nasser Utroush, one in Yemen and the other in northern Iran was formed differently.

This research focuses on copies of unpublished books of Al-EBanah in Nasser Fiqh and correcting two important books (Taharat and Salat) in order to approach the sources, principles and method of Nasser and Nasserian Fiqh and its compatibility with the Fiqh of other religions. Al-Ebanah, which became the most important book and the focus of jurisprudential discussions of the Nasiri Zaydis after its writing, was written by Husami and then explained. Theological thoughts, jurisprudential opinions and many unknown works of Nasser Utroush with a new approach and based on the newly found points in the manuscripts of Al- Ebanah, which is an encyclopedia of Fiqh, theology and history of the Nasserites; We followed. After elaborating on

کلیدواژه‌ها [English]

  • Methodology
  • Comparative Fiqh
  • Al- Ebanah fi Fiqh al- Nasiriyah