نقد روشی دیدگاه هانری لامنس درباره حضرت فاطمه (ع) در کتاب فاطمه و دختران محمد (ص)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق زن در اسلام، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

چکیده

سیره‌شناسی یکی از مهم‌ترین بخش‌های اسلام‌شناسی غربی به شمار می‌رود و زندگی پیامبر (ص) و خاندانش از بخش‌های محوری این مطالعات است که در ادبیات غرب به مطالعات «سیره» شهرت دارد. هانری لامنس از جمله محققان مطرح در این زمینه است که آثار مهمی در عرصه حاجیوگرافیِ[i] اسلامی تدوین کرد. او در ضمن بررسی تاریخ پیامبر اسلام، با روشی تاریخی‌تحلیلی و نقادانه نیز در احوالات حضرت زهرا (ع) تحقیق کرد. مقاله حاضر به روشی توصیفی‌تحلیلی به اثر مهم او در این باب، یعنی فاطمه و دختران محمد (ص)، نظر کرده و به نقد روشی آرای او در این کتاب، بر اساس چهار نوع روش نقد، یعنی نقد محاکاتی، نقد بیانگرانه، نقد کاربردی و نقد عینی، پرداخته است. در کتاب وی، جانبداری‌های چشمگیری از اهل ‌بیت (ع)، خصوصاً حضرت علی و نیز حضرت فاطمه (ع) و اهمیت محوری شخصیت حضرت فاطمه (ع) و فرزندانش مشهود است؛ اما از طرف دیگر، پیش‌زمینه مخالفت با اسلام در اندیشه وی، گاه او را از طریق عدالت و بی‌طرفی خارج کرده است. تتبع نه چندان قوی او، خصوصاً در میان منابع روایی شیعه، از نقص‌های جدی مطالعات لامنس است.
 
[i]. Hagiographie دانش سیره‌نویسی شخصیت‌های مقدس در مسیحیت (Wagner, 2004: 14).
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Methodical Critique of Henri Lammens's View of Fatima (AS) in the Book "Fatima and the Daughters of Muhammad (S)"

نویسنده [English]

  • Saeed Jazari Mamoui
Assistant Professor, Department of Women's Rights in Islam, University of Religions and Denominations, Qom, Iran
چکیده [English]

Biographical research is one of the most important parts of Western Islamology and the life of the Prophet (S) and his family is the central part of these studies, which is known in Western literature as sirah studies. Henry Lammens is one of the leading researchers in this field who has compiled important works about Islamic hagiography. While studying the biography of the Prophet of Islam, he also did research into the life of Lady Zahra (AS) in a historical-analytical and critical way. Using the descriptive-analytical method, the present article examines his important work in this regard, namely "Fatima and the daughters of Muhammad (S)", and methodologically critiques his views based on four types of critique methods: mimesis criticism, expressive criticism, practical criticism, and objective criticism. In the book, the author strongly supports Ahl al-Bayt (AS), especially Imam Ali (AS) and Lady Fatima (AS), to the extent that the central importance of the personality of Fatima and her children is evident. However, the background of opposition to Islam in Lammens's mind sometimes led him out of justice and neutrality. His not-so-strong search, especially among Shiite narrative sources, is one of the serious shortcomings of the book.
.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Henri Lammens
  • Lady Fatima (AS)
  • Biographical Research
  • Shiism
  • Shiite Studies
قرآن کریم.
ابن المقرئ، ابوبکر محمد (1408). الرخصة فی تقبیل الید، ریاض: دار العاصمة.
ابن مغازلی (1412). مناقب أمیر المؤمنین علی بن أبی‌ طالب (ع)، بیروت: دار الاضواء.
بخاری، محمد بن اسماعیل (بی‌تا). الأدب المفرد، بیروت: دار الکتب العلمیة.
بدوی، عبدالرحمن (1375). فرهنگ کامل خاورشناسان، ترجمه: شکرالله خاکرند، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
پک، جان؛ کویل، مارتین (1382). روش مطالعه ادبیات و نقدنویسی، ترجمه: سرور السادات جواهریان، تهران: مروارید.
پیشوایی، مهدی (1384). «نقد دیدگاه تاریخی یک شرق‌شناس»، در: تاریخ در آیینه پژوهش، ش6، ص27-56.
جرداق، جرج (1970). ألامام علی: صوت العدالة الانسانیة، بیروت: منشورات دار مکتبة الحیاة.
حاکم نیشابوری، محمد بن عبد الله (1411). المستدرک علی الصحیحین، بیروت: دار الکتب العلمیة.
خوارزمی، موفق بن احمد (1411). المناقب، قم: مؤسسة النشر الاسلامی.
درودی، فریبرز (1393). «درآمدی بر انواع نقد و کارکردهای آن»، در: نقد کتاب اطلاع‌رسانی و ارتباطات، س1، ش3-4، ص221-234.
شمیسا، سیروس (1378). نقد ادبی، تهران: فردوس.
عاملی، سید جعفر مرتضی (1413). بنات النبی ام ربائبه؟ بیروت: مرکز الجواد.
فسوی، یعقوب بن سفیان (1419). المعرفة والتاریخ، بیروت: دار الکتب العلمیة.
مادلونگ، ویلفرد (1377). جانشینی حضرت محمد (ص)، ترجمه: احمد نمایی و دیگران، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی.
مجلسی، محمد باقر (1403). بحار الانوار، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
Dussaud, René (1913). "Henri Lammens Fâtima et les filles de Mahomet. Notes critiques pour l'étude de la Sîra’, Journal des Savants Année.
Giard, Luce; De Vaucelles, Louis (éds.) (1996). Les jésuites à l’âge baroque (1540-1640). Actes du colloque tenu à Chantilly en juin 1991, Jérôme Million.
Lammens, Henri (1912). ‘Fatima et les filles de Mahomet: notes critiques pour l'étude de la Sira’, Sumptibus Pontificii instituti biblici.
Masson, André (1947). “Niobé ‘. sur collection-20e.mba-lyon.fr (consulté le 25 janvier 2019).
Rocalve, Pierre (2004). Louis Massignon: promoteur du dialogue islamo-chrétien, Horizons Maghrébins. Le droit à la mémoire Année.
Torrey, Charles (1967). The Jewish foundation of Islam. KTAV Pub. House.
Wagner, Anne (2004). Les saints et l'histoire: sources hagiographiques du haut Moyen Âge, Éditions Bréal.
Watt, Montgomery (1970). Bell's Introduction to the Qur'an, Univ Press.