کلیدواژه‌ها = فرقه اسماعیلیه
بررسی روش‌شناسانه تاریخ‌نگاری فرهاد دفتری درباره اسماعیلیه

دوره 8، شماره 22، شهریور 1401، صفحه 205-228

فریبا عباس پور؛ محمد جاودان؛ حمید رضا شریعتمداری