نویسنده = مهراب صادق‌نیا
کژکارکردهای شعائر مذهبی در حوزه اجتماعی عصر قاجار

دوره 8، شماره 21، اسفند 1400، صفحه 201-222

حسین حمزه؛ علی آقانوری؛ حسن زندیه؛ مهراب صادق‌نیا


تحلیل کارکردی سوگواری‌های محرم در ایران پس از انقلاب

دوره 1، شماره 1، اسفند 1393، صفحه 73-90

مهراب صادق نیا؛ محمدعلی ربانی