کاوشی در آمار نامه‌های کوفیان برای دعوت از امام حسین (علیه‌السلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد همکار گروه تاریخ جامعه المصطفی العالمیه

چکیده

چکیده
دعوت کوفیان از امام حسین(ع) برای آمدن به کوفه یکی از مقاطع حساس حرکت امام حسین(ع) است. آگاهی از نامه‌های ارسالی کوفیان برای دعوت از امام حسین(ع) از مسائل تاثیرگذار بر تحلیل چگونگی مواجهه امام(ع) با دعوت کوفیان است. از این مسئله‌ در آثار نگارش‌‌یافته درباره حرکت امام حسین(ع)، علی‌رغم ارائه آمار متفاوت از نامه‌های کوفیان، اغلب به اجمال گذر می‌شود. این نوشتار در تلاش است تا با کاوش در گزارش‌های متون کهن تاریخی و استقرا و بررسی داده‌های مرتبط با دعوت کوفیان از امام حسین(ع)، آماری از تعداد نامه‌های کوفیان ارائه دهد. ضمن این بررسی، از سیر نگارش نامه‌ها و توجه به متن و نگارندگان نامه‌ها نیز غفلت نشده است. در بررسی گزارش‌های متون کهن، آمار نامه‌های کوفیان به امام حسین(ع) از پنجاه‌وچند نامه فراتر نمی‌رود؛ نامه‌هایی که بیشتر آنها از جانب چند نفر بوده‌ است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation into Statistics for Kufans' letters of Inviting Imam Hussein

نویسنده [English]

  • hosein ghazy khany
PhD of History of Shi'a, Al-Mustafa International University
چکیده [English]

Kufans' invitation for 'Imam Hussein (AS) to leave for Kufa is considered one of the main phases in 'Imam Hussein's rise. To know the number of letters sent by Kufans to him is one of the burning issues to analyze the way 'Imam Hussein dealt with the Kufans' invitation. Although the statistics of the letters were offered differently, this issue has been tackled briefly in the works concerning 'Imam Hussein's movement. In this paper, having searched for accounts in early historical sources, having set up an inquiry into data relevant to Kufans' invitation and having analyzed them, I tried to offer the statistics based on research on the number of the Kufans' letters. Additionally, towards compiling the statistics, I came up with the process of writing the letters, the text and the writers. Evaluating the data of the early sources, the number of the letters, some of which written down by some people, does not reach sixty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Hussein
  • letter
  • Kufa
  • Shi'a
  • Karbala
 
ابن‌اعثم، احمدبن‌علی (1411). الفتوح، بیروت: دارالأضواء.
‌ابن‌جوزی، سبط (1418). تذکره الخواص، قم: منشورات الشریف الرضی.
ابن‌جوزی، عبدالرحمن‌بن‌علی (1412). المنتظم فی تاریخ الامم و الملوک، بیروت: دارالکتب العلمیه.
ابن‌حجر عسقلانی، احمدبن‌علی (1415). الاصابه فی تمییز الصحابه، بیروت: دارالکتب العلمیه.
ابن‌حسن، احمدبن‌ابراهیم‌ (1423). المصابیح، صنعاء: مکتبه الامام زیدبن‌علی.
ابن‌سعد، محمد (1418). الطبقات‌الکبری، بیروت: دارالکتب العلمیه.
ابن‌شهرآشوب مازندرانی، محمدبن‌علی (1379). المناقب، قم: علامه.
ابن‌طاووس، علی‌بن‌موسی (1348). اللّهوف علی قتلی الطفوف، تهران: جهان.
ابن‌عبد ربّه، احمدبن‌محمد (1365). العقد الفرید، بی‌جا: مطبعه لجنه التالیف و الترجمه و النشر.
ابن‌نما حلی، جعفربن‌محمد (1406). مثیرالأحزان، قم: مدرسه الامام المهدی(عج).
ادینوری، ابن‌قتیبه (1410). الإمامه و السیاسه، بیروت: دارالأضواء.
امام، سیدجلال (1386). «بررسی تعداد جمعیت حاضر در غدیر»، فصلنامه تاریخ در آینه پژوهش، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، سال ششم، شماره 16، صص4-42.
امین عاملی، سید محسن (1403). اعیان‌الشیعه، بیروت: دارالتعارف.
بحرالعلوم، محمدتقی (1405). مقتل‌الحسین، بیروت: دارالزهراء.
بلاذری، احمد‌بن‌یحیی (1417). انساب‌الاشراف، بیروت: دارالفکر.
جزایری، سید نعمت‌اللّه (1427). ریاض الأبرار فی مناقب الأئمه‌ الأطهار، بیروت: موسسه التاریخ العربی.
حلی، حسن‌بن‌یوسف (1411). رجال العلامه الحلی، قم: دارالذخائر.
خوارزمی، موفق‌بن‌احمد (1423). مقتل‌الحسین، قم: أنوارالهدی.
دینوری، ابوحنیفه (1368). الاخبارالطوال، قم: رضی.
رنجبر، محسن (1384). عاشورا در آینه آمار و ارقام، فصلنامه تاریخ در آینه پژوهش، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، سال پنجم، شماره 10، ص51-84.
صادقی، مصطفی (1382). پیامبر(ص) و یهود حجاز، قم: بوستان کتاب.
طبری، محمدبن‌جریر (1387). تاریخ الامم و الملوک، بیروت: دارالتراث.
قمی، عباس (1379). منتهی‌الآمال فی تواریخ النبی و الآل، قم: دلیل ما.
مفید، محمدبن‌محمد (1413). الإرشاد فی معرفه حجج اللّه علی العباد، قم: کنگره شیخ مفید.
مقرّم، عبدالرزاق (1426). مقتل‌الحسین، بیروت: موسسه الخرسان للمطبوعات.
یعقوبی، احمدبن‌ابی‌یعقوب (بی‌تا). تاریخ‌الیعقوبی، قم: اهل‌بیت.