نویسنده = ساجده یوسفی
تعداد مقالات: 2
1. اختلاف نقل و برداشت در روایات رجعت

دوره 3، شماره 12، پاییز 1396، صفحه 5-22

ساجده یوسفی؛ محمدهادی یوسفی غروی


2. نگاهی به تطور جایگاه روایات رجعت در منابع امامیه

دوره 2، شماره 6، بهار 1395، صفحه 7-26

ساجده یوسفی؛ محمد جاودان