نمایه نویسندگان

ا

 • الهی منش، رضا واکاوی آثار فردی و اجتماعی اخلاق توحیدی قرآن از دیدگاه علامه طباطبایی (ره) [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 49-70]

پ

 • پیرمرادیان، مصطفی راهبردها و مهندسی فرهنگی امام هادی (ع) در مواجهه با اهل سنت [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 91-116]

ج

 • جاودان، محمد نقش مسیر دریایی خلیج فارس در ورود اسلام به پس‌کرانه‌های شمالی خلیج فارس [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 121-137]
 • جعفری سروجهانی، اکرم روش‌های مبارزاتی امام سجاد (ع) در مواجهه با پدیده جعل حدیث [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 5-28]

ح

 • حاج امینی نجف آبادی، حمید ناهم‌خوانی معنادار بین روایات منقول از امام هادی (ع) در تصحیح‌های مختلف کتاب الهدایة الکبری؛ تحلیل و تبیین علل و پی‌آمدها [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 47-70]
 • حجازی، مریم السادات روایات عاشورایی کامل‌ الزیارات در بوته نقد [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 107-140]
 • حسینیان مقدم، حسین نقش اصحاب امام هادی (ع) در تاریخ‌نگاری اسلامی «تأسیس، توسعه و استمرار» [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 5-28]
 • حیدرزاده، ناصر جایگاه «شأن معصوم» در ارزیابی روایات تاریخی از نگاه اخبارگرایی [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 95-120]

خ

 • خلیلی نیا، غلامرضا واکاوی آثار فردی و اجتماعی اخلاق توحیدی قرآن از دیدگاه علامه طباطبایی (ره) [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 49-70]

د

 • دهقانی، اکرم السادات واکاوی تاریخی تفاوت‌ مواجهه امام هادی (ع) و معتزله با مسئله خلق قرآن [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 117-134]

ر

 • رحمان ستایش، محمدکاظم جایگاه «شأن معصوم» در ارزیابی روایات تاریخی از نگاه اخبارگرایی [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 95-120]
 • رحمان ستایش، محمدکاظم روایات عاشورایی کامل‌ الزیارات در بوته نقد [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 107-140]
 • رفعت، محسن روایات عاشورایی مقتل شیخ صدوق در میزان نقد [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 113-142]
 • رفعت، محسن روایات عاشورایی کامل‌ الزیارات در بوته نقد [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 107-140]
 • رنجبر، محسن بررسی اصالت اخبار غیرمسند کتاب دلائل الامامة [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 71-92]
 • رنجبر، محسن بررسی تاریخی مرجعیت فقهی ائمه (ع) و نقش آنها در حفظ سنت پیامبر (ص) [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 29-50]

ز

 • زارع، محمد نقش مسیر دریایی خلیج فارس در ورود اسلام به پس‌کرانه‌های شمالی خلیج فارس [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 121-137]
 • زارعی حسن بقعه، احمد معاد جسمانی صدرالدین شیرازی از منظر زبان دین [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 5-25]
 • زندیه، حسن بررسی و تحلیل مناسبات شاهان صفوی با اقلیت مسیحی در ایران؛ دوره ضعف و زوال [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 93-112]

س

 • سرافراز، محمود بررسی و نقد دیدگاه علمای سلفی‌جهادی درباره اتهام تحریف‌شدن قرآن کریم به دست علمای شیعه [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 51-68]
 • سلطانی فر، محی الدین بررسی اصالت اخبار غیرمسند کتاب دلائل الامامة [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 71-92]
 • سلیمانی، زهرا راهبردها و مهندسی فرهنگی امام هادی (ع) در مواجهه با اهل سنت [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 91-116]

ش

 • شاهمرادی، سیدمسعود کاربرد سکه‌شناسی در مطالعات تاریخِ تشیع؛ مطالعه نمونه‌ای سکه‌های ولایت‌عهدی امام رضا (ع) [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 69-93]

ص

 • صبور، رحیم بررسی و نقد دیدگاه علمای سلفی‌جهادی درباره اتهام تحریف‌شدن قرآن کریم به دست علمای شیعه [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 51-68]
 • صفری فروشانی، نعمت‌الله رگه‌هایی از رأی‌گرایی در اندیشه و عملکرد اجتهادی زرارة بن اعین [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 25-49]

ع

ف

 • فرقان، محمد رگه‌هایی از رأی‌گرایی در اندیشه و عملکرد اجتهادی زرارة بن اعین [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 25-49]
 • فضلی، علی واکاوی آثار فردی و اجتماعی اخلاق توحیدی قرآن از دیدگاه علامه طباطبایی (ره) [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 49-70]

م

 • محمدجعفری، رسول بررسی چگونگی رویارویی امام علی (ع) با مسائل کلامی، در نهج‌البلاغه [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 51-74]
 • محمدجعفری، رسول مطالعه تطبیقی دیدگاه شیخ صدوق و شیخ مفید و دیدگاه سیدمرتضی و شیخ طوسی درباره بداء [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 23-48]
 • محمدی مظفر، محمدحسن نقد شبهۀ ولایت‌نداشتن حضرت علی (ع) در زمان حیات رسول اکرم (ص) در آیۀ ولایت [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 57-91]
 • مسیحا، عباس بررسی و تحلیل مناسبات شاهان صفوی با اقلیت مسیحی در ایران؛ دوره ضعف و زوال [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 93-112]
 • مطهری، حمیدرضا راهبردهای مذهبی امام هادی (ع) برای ایجاد همگرایی اسلامی [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 71-90]
 • منتظرالقائم، اصغر راهبردها و مهندسی فرهنگی امام هادی (ع) در مواجهه با اهل سنت [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 91-116]
 • منتظرالقائم، اصغر کاربرد سکه‌شناسی در مطالعات تاریخِ تشیع؛ مطالعه نمونه‌ای سکه‌های ولایت‌عهدی امام رضا (ع) [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 69-93]
 • مولوی، محمد روش‌های مبارزاتی امام سجاد (ع) در مواجهه با پدیده جعل حدیث [دوره 3، شماره 9، 1395، صفحه 5-28]
 • مومنی، محمد امین نقد شبهۀ ولایت‌نداشتن حضرت علی (ع) در زمان حیات رسول اکرم (ص) در آیۀ ولایت [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 57-91]

ن

 • نورمحمدی، مهدی واکاوی تاریخی تفاوت‌ مواجهه امام هادی (ع) و معتزله با مسئله خلق قرآن [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 117-134]

و

 • واسعی، سیدعلیرضا عنصر هدایت‌گری در تکاپوهای رهبرانه امام هادی (ع) [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 29-46]
 • ورعی، سیدجواد تعامل روحانیان شیعه با دولت صفوی؛ علل و پیامدها [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 93-106]

ی

 • یوسفی، رقیه نقد شبهۀ ولایت‌نداشتن حضرت علی (ع) در زمان حیات رسول اکرم (ص) در آیۀ ولایت [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 57-91]
 • یوسفی، ساجده اختلاف نقل و برداشت در روایات رجعت [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 5-22]
 • یوسفی غروی، محمدهادی اختلاف نقل و برداشت در روایات رجعت [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 5-22]