دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. مغالطات ناصر القفاری در نقد عقاید شیعه در باب عصمت امام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1400

علی خلجی؛ محمد حسن نادم


2. ارزیابی انگاره تقدم متکلمان معتزلی بر امامیه در طرح مباحث کلامی در آینه فهارس و مقالات نگاری ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1400

هادی فراهانی نسب؛ محمد غفوری نژاد؛ محمد رضا جباری؛ حمیدرضا شریعتمداری


3. مناسبات جریان های شیعی معاصر در کشور کویت با حکومت و سایر مسلمانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1400

مجید کیانی نژاد؛ سید ابوالحسن نواب؛ محمد جاودان؛ محمد رضا دهشیری


4. خوانشی انتقادی بر جریان‌های نوظهور آئین یارسان( اهل حق)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1400

جواد لطفی؛ مصطفی سلطانی


5. تأملی بر مقایسه رویکردها، مواضع و نوع مواجهه‌های محتشم کاشانی و فیض کاشانی در قبال حکومت صفوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1400

رحمت الله زرگری؛ کیوان لولویی؛ اصغر محمود آبادی


6. رساله با هدف امکان سنجی تعریف و برهان بر وجود خدا از منظر چهار فیلسوف صاحب مکتب و تاثیر گذار در جهان اسلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1400

سید وحید کاشانی؛ عسکری سلیمانی امیری


7. تاثیر آموزه های اهل بیت (ع) بر آورده های زبانی مردم بیهق (سبزوار))نام ها و القاب، اذان، تکیه کلام، نوحه، مرثیه و شعر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1400

فرشته کوشکی؛ محسن الویری؛ زهراh روح الهی امیری


8. نقش منطق تأویل در تقریر مسئله «امامت» نزد ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1400

آیسودا هاشم پور؛ لاله حقیقت


9. گرایش به مهدویت در جنبش کیسانیه2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1400

الیسا عباسی؛ محبوبه شرفی؛ مهدی انصاری


10. اتحاد اسلام در دو نگاه (از منظر سید جمال‌الدین اسدآبادی و سلطان عبدالحمید دوم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1400

جعفر آقازاده؛ غفار عبدالهی


11. تأملی در مؤلفه‌های فهم‌پذیری قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1400

امید قربانخانی


12. کژکارکردهای شعائر مذهبی در حوزه اجتماعی عصر قاجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1400

حسین حمزه؛ علی آقانوری؛ حسن زندیه؛ مهراب صادق نیا


13. نقد و بررسی گزارش‌های مربوط به مناقشه فدک در الطبقات الکبری ابن‌سعد (د. 230ق)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1400

مجتبی سلطانی احمدی؛ سارا خاتمی؛ مصطفی گوهری فخرآباد