دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

نقد و بررسی گزارش‌های مربوط به مناقشه فدک در الطبقات الکبری ابن‌سعد (د. 230ق)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1401

مجتبی سلطانی احمدی؛ سارا خاتمی؛ مصطفی گوهری فخرآباد


مناسبات سیاسی ـ اجتماعی امامیه و زیدیه در عصر حضور امامان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1401

سید محمد مهدی زیدی؛ علی امیرخانی


واکاوی حوزه معنایی «عُلُوّ» در قرآن کریم با محوریت واژه «عالین» و انطباق آن باخمسه طیّبه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1401

رحمان عشریه؛ سید فضل الله میرزینلی؛ حامد عشریه


بررسی رابطه بداء و تغییر در قضا و قدر خداوند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1401

علی اله بداشتی؛ مرضیه دست مرد


نقد و بررسی مدعای قفاری درباره زمان و جغرافیای پیدایش تشیع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1401

قاسم جلائی؛ محمدحسن نادم


نقد روشی دیدگاه هانری لامنس درباره حضرت فاطمه (س) در کتاب فاطمه و دختران محمد(ص)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1401

سعید جازاری معمویی


تحلیل رابطه صفات الاهی با ذات باری در دیدگاه کلامی شیخ مفید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1401

محسن قاسمپور؛ سید عباس ذهبی؛ محمد سعیدی مهر


پیشینه شناسی و دیرین شناسی گرامی‌داشت امامان تشیع در عرفان عتیق خراسان(تطبیق و تقریب تصوف و تشیع)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1401

سجاد واعظی منفرد؛ محمد نصیری


مقایسه تطبیقی دیدگاه کلامی شیخ بهایی و خواجویی در افضلیت قرآن با استناد به رسالۀ تبصرة الإخوان  

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1401

زهرا خسروجردی؛ حبیب الله عظیمی؛ علیرضا باقر


زیدیان ناصری و مسئله امامت بر اساس کتاب الإبانه و زوائد آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1401

محمد علی صالحی؛ سیدعلی موسوی نژاد


تاریخ‌نگاری فرهاد دفتری درباره اسماعیلیه، بررسی روش شناسانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1401

فریبا عباس پور؛ محمد جاودان؛ حمید رضا شریعتمداری


نگاهی جامعه شناختی به آسیب های پیاده روی اربعین حسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1401

دکتر غلامرضا تاج بخش