کلیدواژه‌ها = تاریخ اجتماعی
تاریخ اجتماعی روش‌های درمانگری ماوراییِ ایرانیانِ روزگارِ صفوی

دوره 9، شماره 23، اسفند 1401، صفحه 323-350

سید مهدی بهشتی؛ حسن زندیه؛ مهراب صادق نیا


تشیع و تاریخ اجتماعی ایرانیان در عصر صفوی

دوره 2، شماره 6، خرداد 1395، صفحه 125-150

علی‌اکبرعلی اکبر نیکزاد؛ حسین حمزه