کلیدواژه‌ها = تشیع
تعداد مقالات: 18
1. جستاری در دشواری‌های فرهنگی پیش‌ روی شیعیان معاصر مصر

دوره 7، شماره 20، بهار و تابستان 1400، صفحه 21-42

عبدالمجید حکیم الهی؛ سید ابوالحسن نواب؛ محمدحسن نادم


2. بازنگری نقادانه و سنجشی نشانه‌های تشیع در سنایی غزنوی، عطار نیشابوری و جلال‌الدین مولوی بلخی

دوره 7، شماره 20، بهار و تابستان 1400، صفحه 167-192

سجاد واعظی منفرد؛ حبیب حاتمی کنکبود


3. واکاوی کتمان سرّ در آموزه‌های اهل بیت (ع) و پیامدهای هتک و اذاعه آن

دوره 7، شماره 19، پاییز و زمستان 1399، صفحه 119-142

مریم اسماعیلی؛ علی موحدیان عطار؛ محمد حسین ایراندوست؛ محمد غفوری نژاد


4. رؤیا: گفتمان هویت‌بخش شیعی عوامانه در قصه ابومسلم‌نامه

دوره 6، شماره 18، بهار و تابستان 1399، صفحه 129-152

مسلم ناصری؛ حسن زندیه؛ علی‌رضا سلطانی


5. نقد شاخص‌های ارتباط میان تشیع و تصوف از دیدگاه محمد عابد الجابری

دوره 6، شماره 17، پاییز و زمستان 1398، صفحه 162-193

سید محمد علی نوری؛ نعمت‌الله صفری فروشانی؛ محمد جاودان


6. واکاوی پیوندهای تشیع و تصوف: بررسی رویارویی قاضی نورالله شوشتری با عبدالرحمن جامی

دوره 6، شماره 17، پاییز و زمستان 1398، صفحه 196-222

سجاد واعظی منفرد؛ سید محمد راستگوفر؛ محمد نصیری؛ محبعلی آبسالان


8. تأثیر سنت‌های عاشورایی حاکمان در گسترش تشیع در ایران (656-907 ق)

دوره 5، شماره 15، پاییز و زمستان 1397، صفحه 5-26

محمد علی رحیمی ثابت؛ محسن الویری؛ علیرضا ابطحی


10. بروز و ظهور باورهای شیعی در سیاست مذهبی شاه طهماسب اول صفوی

دوره 4، شماره 13، زمستان 1396، صفحه 121-145

سعید نجفی نژاد؛ ناصر جدیدی؛ محمد کریم یوسف جمالی


12. راهبردها و راهکارهای مناظره با هدف دفاع از حریم تشیع (مطالعه موردی مناظرات شب‌های پیشاور)

دوره 2، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 71-94

معصومه شیردل؛ بی بی سادات رضی بهابادی


13. جستاری در تاریخ و ادوار فقه سیاسی شیعه

دوره 2، شماره 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 125-147

سیدجواد ورعی


14. تشیع و تاریخ اجتماعی ایرانیان در عصر صفوی

دوره 2، شماره 6، بهار و تابستان 1395، صفحه 125-150

علی‌اکبرعلی اکبر نیکزاد؛ حسین حمزه


15. گرایش مدنیان به امام علی (ع) با بهره‌گیری از راویان مدنی

دوره 1، شماره 3، بهار و تابستان 1394، صفحه 31-57

مهدی نورمحمدی؛ مصطفی صادقی


16. همگونی تصوف با تشیع و کارکردهای اجتماعی و سیاسی آن در مازندران (760-795 ه‍ .ق.)

دوره 1، شماره 3، بهار و تابستان 1394، صفحه 117-140

سیدمحمد حسینی؛ علی آقانوری


17. جایگاه تشیع در قلمرو حکومت ممالیک

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 133-149

محمد قزوینی ‌نظم‌آبادی؛ عبدالله رحیمی


18. چگونگی و عوامل تغییر رویکرد صفویه از تصوف به تشیع

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 109-133

علی آقانوری؛ محسن فتاحی اردکانی