کلیدواژه‌ها = علم
تعداد مقالات: 2
1. اثبات عقلی و نقلی حیات، علم و تسبیح نطقی موجودات در تمام مراتب هستی با تأکید بر مرتبه ناسوت

دوره 7، شماره 20، بهار و تابستان 1400، صفحه 255-282

ابوالفضل فیروزی؛ رضا الهی منش؛ سعید رحیمیان


2. گذر ایدئالیسم یقینی از فلسفه یونان به اندیشه اسلامی (بررسی تأثیر ایدئالیسم یقینی بر تعریف علم و حجیت خبر در فقه و کلام)

دوره 5، شماره 15، پاییز و زمستان 1397، صفحه 93-112

احمد ابراهیمی زاده؛ علی جلائیان اکبرنیا؛ محمد میرزایی