کلیدواژه‌ها = عاشورا
رویکردشناسی مورخان عصر قاجار به عاشورا

دوره 6، شماره 17، اسفند 1398، صفحه 322-343

زهرا روح‌الهی امیری؛ زینب شریفی شکوه


نقش زمان و مکان و مقتضیات آنها در بررسی گزارش‌های عاشورایی

دوره 2، شماره 6، خرداد 1395، صفحه 67-89

ابراهیم گودرزی؛ منصور داداش نژاد