کلیدواژه‌ها = ناصر کبیر
امامت زیدیه در منابع کهن زیدیان ایران: جزء‌پژوهی نسخه‌های خطی کتاب الإبانة

دوره 8، شماره 22، شهریور 1401، صفحه 257-280

محمد علی صالحی؛ هادی نصیری؛ سیدعلی موسوی نژاد


بررسی تطبیقی عملکرد حسن بن‏ زید با حسن بن‏ علی اطروش با تأکید بر رویکرد مذهبی و فرهنگی

دوره 5، شماره 16، شهریور 1398، صفحه 107-129

محمد شورمیج؛ ولی الله مرادیان؛ رمضان رضایی