کلیدواژه‌ها = تصوف
تعداد مقالات: 6
1. بازنگری نقادانه و سنجشی نشانه‌های تشیع در سنایی غزنوی، عطار نیشابوری و جلال‌الدین مولوی بلخی

دوره 7، شماره 20، بهار و تابستان 1400، صفحه 167-192

سجاد واعظی منفرد؛ حبیب حاتمی کنکبود


2. نقد شاخص‌های ارتباط میان تشیع و تصوف از دیدگاه محمد عابد الجابری

دوره 6، شماره 17، پاییز و زمستان 1398، صفحه 162-193

سید محمد علی نوری؛ نعمت‌الله صفری فروشانی؛ محمد جاودان


3. واکاوی پیوندهای تشیع و تصوف: بررسی رویارویی قاضی نورالله شوشتری با عبدالرحمن جامی

دوره 6، شماره 17، پاییز و زمستان 1398، صفحه 196-222

سجاد واعظی منفرد؛ سید محمد راستگوفر؛ محمد نصیری؛ محبعلی آبسالان


4. تعامل روحانیان شیعه با دولت صفوی؛ علل و پیامدها

دوره 3، شماره 12، پاییز 1396، صفحه 93-106

سیدجواد ورعی


5. همگونی تصوف با تشیع و کارکردهای اجتماعی و سیاسی آن در مازندران (760-795 ه‍ .ق.)

دوره 1، شماره 3، بهار و تابستان 1394، صفحه 117-140

سیدمحمد حسینی؛ علی آقانوری


6. چگونگی و عوامل تغییر رویکرد صفویه از تصوف به تشیع

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 109-133

علی آقانوری؛ محسن فتاحی اردکانی