کلیدواژه‌ها = صفویه
تعداد مقالات: 4
1. بروز و ظهور باورهای شیعی در سیاست مذهبی شاه طهماسب اول صفوی

دوره 4، شماره 13، زمستان 1396، صفحه 121-145

سعید نجفی نژاد؛ ناصر جدیدی؛ محمد کریم یوسف جمالی


2. بررسی و تحلیل مناسبات شاهان صفوی با اقلیت مسیحی در ایران؛ دوره ضعف و زوال

دوره 3، شماره 10، بهار و تابستان 1396، صفحه 93-112

عباس مسیحا؛ حسن زندیه


3. تشیع و تاریخ اجتماعی ایرانیان در عصر صفوی

دوره 2، شماره 6، بهار و تابستان 1395، صفحه 125-150

علی‌اکبرعلی اکبر نیکزاد؛ حسین حمزه


4. چگونگی و عوامل تغییر رویکرد صفویه از تصوف به تشیع

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 109-133

علی آقانوری؛ محسن فتاحی اردکانی