کلیدواژه‌ها = مختار
بررسی گرایش به مهدویت در جنبش کیسانیه

دوره 8، شماره 21، اسفند 1400، صفحه 115-136

الیسا عباسی؛ مهدی انصاری؛ محبوبه شرفی