کلیدواژه‌ها = کلام امامیه
تحلیل رابطه صفات الاهی با ذات باری در دیدگاه کلامی شیخ مفید

دوره 8، شماره 22، شهریور 1401، صفحه 139-157

محسن قاسمپور؛ سید عباس ذهبی؛ محمد سعیدی مهر


وجودشناختی صفات الهی از منظر متکلمان مدرسه بغداد

دوره 5، شماره 16، شهریور 1398، صفحه 5-29

عبدالهادی اعتصامی؛ رضا برنجکار؛ محمدجعفر رضایی