کلیدواژه‌ها = کلینی
اعتبارسنجی دیدگاه سید ابوالفضل برقعی در نسبت‌دادن تحریف قرآن به شیعه

دوره 6، شماره 17، اسفند 1398، صفحه 224-244

سیدمجید نبوی؛ علی حسن بگی؛ مجید معارف؛ کیوان احسانی


نقد دیدگاه قفاری درباره کتاب کافی

دوره 4، شماره 14، شهریور 1397، صفحه 47-66

حسین جوادی نیا؛ محمد تقی رفعت نژاد؛ محمدکاظم رحمان ستایش؛ سید محمد رضا حسینی