کلیدواژه‌ها = کلیدواژه‌ها: امام هادی (ع)
تعداد مقالات: 5
2. عنصر هدایت‌گری در تکاپوهای رهبرانه امام هادی (ع)

دوره 3، شماره 11، بهار و تابستان 1396، صفحه 29-46

سیدعلیرضا واسعی


3. راهبردهای مذهبی امام هادی (ع) برای ایجاد همگرایی اسلامی

دوره 3، شماره 11، بهار و تابستان 1396، صفحه 71-90

حمیدرضا مطهری


4. راهبردها و مهندسی فرهنگی امام هادی (ع) در مواجهه با اهل سنت

دوره 3، شماره 11، بهار و تابستان 1396، صفحه 91-116

اصغر منتظرالقائم؛ مصطفی پیرمرادیان؛ زهرا سلیمانی


5. واکاوی تاریخی تفاوت‌ مواجهه امام هادی (ع) و معتزله با مسئله خلق قرآن

دوره 3، شماره 11، بهار و تابستان 1396، صفحه 117-134

مهدی نورمحمدی؛ اکرم السادات دهقانی