کلیدواژه‌ها = کیسانیه
بررسی گرایش به مهدویت در جنبش کیسانیه

دوره 8، شماره 21، اسفند 1400، صفحه 115-136

الیسا عباسی؛ مهدی انصاری؛ محبوبه شرفی


واکاوی سبّ و شَتم مخالفان اهل بیت پیامبر (ص)

دوره 6، شماره 18، شهریور 1399، صفحه 55-79

محمد علی حیدری مزرعه آخوند؛ مریم لندرانی؛ بمانعلی دهقان منگابادی