نویسنده = ������������ ��������
نقد و بررسی گزارش‌های مربوط به مناقشه فدک در الطبقات الکبری ابن‌سعد (د. 230ق)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1401

مجتبی سلطانی احمدی؛ سارا خاتمی؛ مصطفی گوهری فخرآباد