نویسنده = ������������������ ������ ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی گستره کارکرد عقل در فهم معارف دین اسلام بر مبنای آیات و روایات

دوره 7، شماره 20، بهار و تابستان 1400، صفحه 283-306

سید علی میرشریفی