نویسنده = ������������ ��������
نقد و بررسی مدعای قفاری درباره زمان و جغرافیای پیدایش تشیع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1401

قاسم جلائی؛ محمدحسن نادم