نویسنده = ������ �������� ����������
بررسی رابطه بداء و تغییر در قضا و قدر خداوند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1401

علی اله بداشتی؛ مرضیه دست مرد