نویسنده = ���������������������� �������� ������
تاریخ‌نگاری فرهاد دفتری درباره اسماعیلیه، بررسی روش شناسانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1401

فریبا عباس پور؛ محمد جاودان؛ حمید رضا شریعتمداری


جایگاه پیامبر و امام: بررسی تطبیقی دیدگاه سید مرتضی و حمیدالدین کرمانی

دوره 7، شماره 20، شهریور 1400، صفحه 99-124

محمد ابراهیم پیشنمازی؛ حمید رضا شریعتمداری؛ محمد جاودان