نویسنده = ���������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بازنگری نقادانه و سنجشی نشانه‌های تشیع در سنایی غزنوی، عطار نیشابوری و جلال‌الدین مولوی بلخی

دوره 7، شماره 20، بهار و تابستان 1400، صفحه 167-192

سجاد واعظی منفرد؛ حبیب حاتمی کنکبود