نویسنده = �������������� ���������������
رؤیا: گفتمان هویت‌بخش شیعی عوامانه در قصه ابومسلم‌نامه

دوره 6، شماره 18، شهریور 1399، صفحه 129-152

مسلم ناصری؛ حسن زندیه؛ علی‌رضا سلطانی