نویسنده = ���������� ����������
تبارشناسی تعارضات بدوی در قرآن از منظر روایات تفسیری شیعه

دوره 6، شماره 18، شهریور 1399، صفحه 81-106

امید قربانخانی؛ فاطمه ژیان