نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تبارشناسی تعارضات بدوی در قرآن از منظر روایات تفسیری شیعه

دوره 6، شماره 18، بهار و تابستان 1399، صفحه 81-106

امید قربانخانی؛ فاطمه ژیان