نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. آیین‌های عاشورایی در دوره سلجوقی: زمینه‌ها و فرصت‌های مانایی

دوره 7، شماره 20، بهار و تابستان 1400، صفحه 125-166

مهتاب شورمیج؛ محمد شورمیج؛ منصور داداش نژاد؛ علی آقانوری