نویسنده = امید قربانخانی
تأملی در مؤلفه‌های فهم‌پذیری قرآن

دوره 8، شماره 21، اسفند 1400، صفحه 91-114

امید قربانخانی


تبارشناسی تعارضات بدوی در قرآن از منظر روایات تفسیری شیعه

دوره 6، شماره 18، شهریور 1399، صفحه 81-106

امید قربانخانی؛ فاطمه ژیان