نویسنده = ������ ������������ ������
تطبیق الگوی دعوت فردی‌تربیتی (فرهنگی) بر دعوت پیامبر (ص) در مکه

دوره 6، شماره 18، شهریور 1399، صفحه 7-34

علی علی محمدی؛ مجید کافی؛ محمدحسن نادم