نویسنده = ����������������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. رویکردشناسی مورخان عصر قاجار به عاشورا

دوره 6، شماره 17، پاییز و زمستان 1398، صفحه 322-343

زهرا روح‌الهی امیری؛ زینب شریفی شکوه