نویسنده = زهرا روح‌الهی امیری
رویکردشناسی مورخان عصر قاجار به عاشورا

دوره 6، شماره 17، اسفند 1398، صفحه 322-343

زهرا روح‌الهی امیری؛ زینب شریفی شکوه