نویسنده = ���������� ��������
بررسی و نقد روایت‌انگاره‌ها و گزاره‌های متفرد عاشورایی در روضة الشهداء کاشفی

دوره 6، شماره 17، اسفند 1398، صفحه 276-320

محسن رفعت؛ علی اکبر فراتی؛ وحید شریفی گرم دره