نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. رؤیا: گفتمان هویت‌بخش شیعی عوامانه در قصه ابومسلم‌نامه

دوره 6، شماره 18، بهار و تابستان 1399، صفحه 129-152

مسلم ناصری؛ حسن زندیه؛ علی‌رضا سلطانی