نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی سبّ و شَتم مخالفان اهل بیت پیامبر (ص)

دوره 6، شماره 18، بهار و تابستان 1399، صفحه 55-79

محمد علی حیدری مزرعه آخوند؛ مریم لندرانی؛ بمانعلی دهقان منگابادی