نویسنده = محمد میرزایی
تعداد مقالات: 2
1. مفهوم‌سنجی روایی و زبان‌شناختی «النبأ العظیم» در سوره نبأ

دوره 7، شماره 19، پاییز و زمستان 1399، صفحه 35-67

سید مسلم رحیم‌زاده؛ محمد میرزایی


2. گذر ایدئالیسم یقینی از فلسفه یونان به اندیشه اسلامی (بررسی تأثیر ایدئالیسم یقینی بر تعریف علم و حجیت خبر در فقه و کلام)

دوره 5، شماره 15، پاییز و زمستان 1397، صفحه 93-112

احمد ابراهیمی زاده؛ علی جلائیان اکبرنیا؛ محمد میرزایی