نویسنده = ���������� ��������������
نقد و بررسی مدعای قفاری درباره زمان و جغرافیای پیدایش تشیع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1401

قاسم جلائی؛ محمدحسن نادم


تطبیق الگوی دعوت فردی‌تربیتی (فرهنگی) بر دعوت پیامبر (ص) در مکه

دوره 6، شماره 18، شهریور 1399، صفحه 7-34

علی علی محمدی؛ مجید کافی؛ محمدحسن نادم